Lelystad Airport er op of er onder!

Vanaf 11 januari 2019 is het tot en met 21 februari mogelijk om ‘zienswijzen’ in te sturen als reactie op de actualisatie van het milieueffectrapport en het luchthavenbesluit.
De situatie rond Airport Lelystad is momenteel erg spannend. De Nederlandse regering had als uitgangspunt dat Lelystad uitsluitend wordt gebruikt als overloopvliegveld voor vakantievluchten die anders vanaf Schiphol zouden plaatsvinden. Maar de EU verbiedt dat omdat het de vrije marktwerking belemmert. Als reactie daarop heeft minister van Nieuwenhuizen in december besloten om Lelystad dan maar ‘autonoom’ te laten groeien; Dat wil zeggen ook open te stellen voor andere vluchten. Omdat de nieuw aangelegde startbaan ook geschikt is gemaakt voor ‘wide body’ vliegtuigen, is de kans groot dat we binnenkort behalve passagiersvliegtuigen ook veel lawaaieriger vrachtvliegtuigen laag over Wezep en omgeving krijgen.

Waarschijnlijk worden rond de zomer belangrijke knopen doorgehakt die grote invloed hebben op het woon- en leefmilieu van de tienduizenden mensen, maar in het bijzonder voor onze leden en donateurs in Wezep. Zorg daarom dat je goed bent geïnformeerd en laat van je horen door een zienswijze in te dienen.

Alléén als je nu een zienswijze indient tegen dit ontwerpbesluit, mag je later bezwaar indienen tegen het besluit.

Hoe kan ik me laten informeren?
Met de oprichting van Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) bundelen actiegroepen uit Noord-, Oost-, Midden- en West-Nederland hun krachten in de strijd tegen de voorgenomen lage vliegroutes van en naar Lelystad Airport. Op hun website www.satl-lelystad.nl/ kun je de ontwikkelingen volgen.
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert tussen 22 januari en 14 februari (inderdaad de inspraakperiode is dan al deels verstreken) 6 voorlichtingsbijeenkomsten in de regio. De dichtstbijzijnde voor ons is die op maandagavond 11 februari vanaf 18 uur in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle.
Via www.platformparticipatie.nl/projectenlijst/lelystad-airport-uitbreiding-luchthaven/index.aspx kun je je aanmelden voor één van de bijeenkomsten. Doe dat snel want er is beperkt ruimte en sommige locaties zitten al vol.

Hoe kan ik een zienswijze indienen?
Op www.hoogoverwezep.nl/Zienswijze staat een voorbeeld van een tekst die je kunt gebruiken om een zienswijze in te dienen. Via deze site kun je hier gemakkelijk een voorbeeldtekst tegen laagvliegen kopiëren en gebruiken. Die kun je daarna in een paar stappen versturen. Ook op deze website tref je goede achtergrondinformatie aan.

Vrijwilligers en bestuur naar Den Nul

Vrijwilligers en bestuur van Groentje gaan één keer per jaar buiten de gemeente Oldebroek struinen.

Ditmaal viel de keuze op het informatiecentrum IJssel Den Nul. Onder leiding van twee gidsen ging Groentje op stap naar de Duursche waarden, een prachtig natuurgebied, langs de mooie rivier de IJssel. Dit gebied is vrij toegankelijk en gaat langs ooi bossen, geulen en ruige graslanden. De uitkijktoren bij Fortmond en de oude steenovens geeft een panoramabeeld over het gebied en de IJssel. Waar ook het Kozakken pontje ligt.

Na afloop is het echt genieten in de in formatiecentrum van een heerlijke lunch of koffie met appelgebak. Om daarna nog even rond te snuffelen in het informatiecentrum of buiten nog een rondje te lopen in de hoogstam boomgaard of in de bloemen  of grasweide.

Met de zomerse temperatuur van 18 graden erbij, in eind september, was het voor Groentje een prachtig uitje in Den Nul.

 

Wijktuin Wezep-Noord

De lentezon maakt alles warm. Bomen en struiken worden groen en uit de grond ontspruiten de bloembollen. Het maakt de wereld mooi. De narcisbollen die de leerlingen van het Agnieten College in Wezep bij de wijktuin in het najaar hebben geplant, staan nu vrolijk te bloeien in de tuin.
Leerlingen en docente Jenneke van de Scheer komen een kijkje nemen en maken plannen voor de voortgang van de tuin. ‘We maken er een soeptuin van.’ vertellen ze. Alle ingrediënten voor heerlijke soep worden straks geteeld, zoals pompoen, courgette, aardappelen en heerlijke kruiden. Verderop in het seizoen wordt er dan geoogst, gekookt er gezamenlijk met de liefhebbers soep gegeten.
Ondertussen is Arjan Oosterwijk druk bezig om mooie bloembakken voor de tuin te maken. Gemeente Oldebroek zal die vullen met vruchtbare aarde en compost. Harco en Alida Bosma begeleiden dit proces met raad en daad. De fruitbomen, de wilde bloemen en de wijktuin zijn een paradijsje voor vogels, insecten en vlinders. En belangrijker nog, een lust voor het oog!

Korte cursus zelf groenten en fruit kweken

Steeds meer mensen vinden het leuk om wat groenten en fruit te kweken. Wil jij ook hiermee aan de slag? Dat kan in een hoek(je) van je tuin of op een speciale moestuin. Natuur- en Milieuvereniging Groentje organiseert een korte cursus van twee bijeenkomsten. Op maandagavond 9 april komt tuindeskundige Leo Oosterloo vertellen hoe je dit aanpakt. Hij weet veel van biologisch tuinieren, dus zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Later volgt een praktijkbijeenkomst bij enkele moestuinen. De kosten zijn € 15,- per  persoon. Aanmelden (vóór 26 maart) kan bij Alida Bosma via emailadres alida@bosma-otten.nl of  telefoonnummer 038-3760804.

Aanmelden voor de nieuwe cursus Biologisch tuinieren

Groen- en tuinliefhebbers,

We kunnen nu nog niet lekker aan de slag in onze moestuin, maar de merel zingt ons in de morgen al weer wakker en dan krijg je zin om buiten bezig te gaan. Groentje organiseerde vorig jaar een leerzame cursus Biologisch Tuinieren met tuindeskundige Leo Oosterloo. Vanwege die goede ervaring bieden wij dit jaar een vervolgcursus aan.

Bij voldoende belangstelling vindt maandag 12 maart een theorieavond plaats die praktische wordt ingevuld. Dan kiezen we met elkaar ook een datum voor een praktijkavond waarbij enkele tuinen worden besproken.

  

Als programma voor de eerste avond stellen wij de volgende onderwerpen voor:

  1. Bodemvruchtbaarheid; structuur, meststoffen, biologie en bodemleven.
  2. Tuinplan en zaaikalender 2018, met een schema voor alle aanwezigen om in te vullen. Het gaat  dan bijvoorbeeld over wisselteelt, groentegewassen en nateeltkalender.
  3. Voorjaar, verschillende zaairondes naar gelang het licht sterker wordt.
  4. Vertoon van een video met recente inzichten over samenwerking tussen bacteriën en schimmels in de bodem; het bodemvoedselweb.
  5. Werken met plantengier volgens de nieuwe uitgave voor biologisch tuinieren. We behandelen de bekende zoals brandnetel en smeerwortel, maar ook een  reeks andere.

Tijdens de avond is er alle ruimte om in te gaan op vragen van u.  Als uw voorkeur uitgaat naar nog andere onderwerpen, geef dat  dan aan  bij uw aanmelding. Dan houden we daar rekening mee!

De kosten voor twee avonden bedragen €15 per persoon.

Om te kijken of er voldoende belangstelling is voor deze vervolgcursus vragen we je uiterlijk 20 februari aan te melden bij Alida Bosma via emailadres alida@bosma-otten.nl of  telefoonnummer 038-3760804. Daarna volgt meer informatie.

 

Groentje biedt advies en hulp bij hoogstamfruitbomen

Fruitbomen hebben snoeionderhoud nodig. Heeft u (hoogstam)fruitbomen en weet u niet hoe deze gesnoeid moeten worden? Of bent u zelf niet meer in staat om het snoeiwerk te doen? Neem dan eens contact op met de werkgroep landschapsonderhoud van Natuur- en Milieuvereniging Groentje.  Deze werkgroep biedt al vele jaren advies en hulp aan particulieren in de gemeente Oldebroek. Groentje vindt het belangrijk dat ons landschap mooi  en gevarieerd blijft. Hoogstamfruitbomen verfraaien onze omgeving.  Snoeien is nodig anders krijgen de bomen veel te veel takken en ‘groeien dicht’.  Binnen in de kroon komt te weinig licht en de bomen blijven vochtig. Dan ontstaan gemakkelijk schimmels en ziekten. Ook schuren de takken tegen elkaar en dat geeft beschadigingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marten Muller, tel. 038-3765586, e-mail  m.muller@upcmail.nl.

Minder vliegen is noodzakelijk!

Ondanks de bezwaren (zienswijzen) die o.a. de gemeente Oldebroek heeft ingediend tegen de nieuwe lage vliegroutes voor Lelystad Airport, worden deze routes in  2019 in gebruik genomen.  Op het kaartje is te zien dat na  volgend jaar startende vliegtuigen op 1800 meter hoogte over onze gemeente en precies over  Wezep vliegen. Het aantal vliegbewegingen van Lelystad Airport zal aanvankelijk 10.000 per jaar  zijn, maar daarna oplopen tot 45.000 per jaar. Voor Oldebroek  komt  dat in het begin neer op  ongeveer  12 extra overkomende vliegtuigen per dag die  daarbij  naar verwachting 55 decibel produceren.

De reden dat zo lang op lage  hoogte wordt  gevlogen  is dat Schiphol  de status van ‘mainport’ heeft. Vliegtuigen van  en naar Lelystad moeten daarom onder de vliegroutes van Schiphol  blijven om die vluchten niet te hinderen. De ruimte  voor  alternatieve routes boven de  Noord Veluwe is bovendien beperkt omdat  niet in de  buurt  van militaire terreinen mag worden gevlogen. Gevolg is dat in de huidige plannen veel  inwoners en bezoekers  van de gemeente Oldebroek meer geluidshinder zullen gaan ondervinden van laagvliegende vliegtuigen en regelmatig in combinatie met  schietoefeningen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt dat op zijn vroegst in 2023 opnieuw gekeken kan worden naar een herindeling  van de vliegroutes. Dat duurt veel te lang en bovendien is de uitkomst onzeker.

Een extra probleem is dat overschrijding van geluidsnormen niet wordt gemeten, maar  berekend  met behulp  van computerprogramma’s. De gemeente Oldebroek heeft inmiddels aangekondigd een onderzoeksbureau een hinderbelevingsonderzoek te laten uitvoeren. Mensen kunnen betrouwbaarder aangeven  wat  hun beleving is van hinder dan dat  computers dat kunnen berekenen.

De startende vliegtuigen vliegen langer op lage hoogte wat meer brandstof  vraagt. Daardoor zal de neerslag van fijnstof en stikstofoxiden in onze leefomgeving extra toenemen. Dat is  ongezond  voor mensen en de natuurwaarden op de Veluwe, die gevoelig zijn voor stikstofdepositie, zullen nog verder worden aangetast.

Standpunt van Groentje

Voor de korte  termijn dient  de indeling van het  Nederlandse luchtruim voor vliegroutes te worden aangepast, waardoor lang op lage hoogte  vliegen  voorkomen wordt. Een structurele oplossing voor de iets langere  termijn is minder vliegen. Groentje is daarom voorstander om vliegtuigbrandstof net zo te belasten als andere manieren van vervoer.  Daarbij komt dat de vliegende vervuiler dient te betalen voor compenserende maatregelen om mens en natuur te ontzien. Het doorberekenen van de werkelijke kosten in de vliegtickets zal uiteindelijk leiden tot minder  ‘pleziervluchten’ en dus minder overlast voor burgers en natuur op de grond.

Wil je meer weten?

Wijktuin Wezep-Noord

Hier groeit iets moois!

 

Afgelopen vrijdag 4 augustus werd in Wezep-Noord een informatiebord bij de wijktuin onthuld. De wijktuin is een initiatief vanuit de buurt om midden in de wijk een tuin te ontwikkelen waar jong en oud elkaar ontmoeten. Er is een samenwerking tussen buurtbewoners, Agnietencollege, basisschool Uilenhorst, natuur en milieu vereniging Groentje en Oldebroek voor Mekaar gestart om dit vorm te geven. Er is nu een strook grond aangelegd met beplanting om alvast een idee te geven van de mogelijkheden, maar op den duur zal dit uitgebreid worden met moestuin-bakken waar schoolkinderen en jeugd actief mee aan de slag kunnen gaan. Op deze manier worden wijkbewoners en schoolkinderen met elkaar in contact gebracht, maar is er ook gelegenheid om kinderen te leren hoe voedsel groeit en welke zorg en verantwoordelijkheid daarbij nodig is. Voor meer informatie, meedenken of meedoen kun je contact leggen via de Facebookpagina van Wijktuin Wezep Noord.

Inleveractie kleine elektrische apparaten

Milieu- en Natuurvereniging Groentje ontvangt stapel elektrische apparaten

Op dinsdag 25 juli 2017 overhandigde wethouder Harm Westerbroek op de gemeentewerf een stapel elektrische apparaten aan Alida Bosma van Milieu- Natuurvereniging Groentje. Elk ingeleverd elektrisch apparaat levert Groentje spaarpunten op. Hiermee maakt Groentje kans op een sponsorcheque van € 1.000,- van Wecycle. De elektrische apparaten zijn ingezameld door medewerkers van gemeente Oldebroek. Stichting Wecycle organiseert deze actie. Ook inleveraars zelf maken kans op mooie prijzen.

Actie loopt tot en met 31 augustus
Heeft u nog een uurtje over in de zomervakantie? Verzamel uw oude elektrische apparaten en spaarlampen en breng ze naar de gemeentewerf. Als u op de gemeentewerf bent, gaat u met uw smartphone naar wecycle.nl/inleveren. Vervolgens kunt u op de website uw punten verzilveren en maakt u zelf ook kans op prijzen. Vergeet niet op uw mobiel uw locatievoorziening (GPS) aan te zetten.

De gemeentewerf is geopend op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.00 tot 12.00 uur.

De 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner winnen een sponsorcheque van € 1.000,- voor een lokaal goed doel. In dit geval Milieu- Natuurvereniging Groentje. De actie loopt tot en met 31 augustus 2017.

Wethouder Harm Westerbroek: “Het doel van deze actie is tweeledig. Aan de ene kant de bewustwording van het recyclen van apparaten en spaarlampen. Aan de andere kant maakt Groentje kans op een mooi bedrag. Dit ondersteun ik beide van harte. Ik hoop dat we in augustus nog veel inzamelen.”  Op youtube is via de volgende link het filmpje te zien van het overhandigen van de elektrische apparaten aan Groentje: https://youtu.be/ZxqkyGkb3cc.

Zo doet u mee

·         Ga naar de gemeentewerf in Wezep

·         Schakel op uw mobiel ‘locatievoorzieningen’ in

·         Lever oude elektrische apparaten en kapotte spaarlampen in

·         Ga ter plekke op uw smartphone naar wecycle.nl/inleveren

·         Klik op CHECK IN en ondersteun het goede doel

·         Ontdek daarna of u een nieuw apparaat mag uitkiezen!