Leerlingen verzamelden zwerfafval

Leerlingen uit enkele klassen van het Agnieten College in Wezep werkten op vrijdagmiddag 23 maart aan een schonere woonomgeving. Elf groepen elk bestaande uit acht scholieren liepen met vuilniszakken en prikstokken door Wezep en net daarbuiten. Vrijwilligers van Milieu- en Natuurvereniging Groentje zorgden samen met de docenten van de school voor de organisatie en de begeleiding. De gemeente werkte mee door materiaal beschikbaar te stellen en het verzamelde afval in containers af te voeren.

De  leerlingen kregen vóór de inzamelactie in de klas uitleg over het nut en de noodzaak van het gebeuren en ze kregen een erg leerzaam filmpje te zien over afvalverwijdering op de oceanen. Daarin is te zien hoe de 22 jarige Nederlandse oprichter en directeur van ‘Ocean Cleanup’ Boyan Slat, zijn uitvinding om op een mechanische wijze de oceanen te reinigen in de praktijk test. Blijkbaar raakte het filmpje de leerlingen, want ze luisterden aandachtig. Het was ook stimulerend dat tijdens de inzamelactie veel passanten hun duim omhoog staken of op een andere manier blijk gaven van waardering voor de werkzaamheden.

Beter dan opruimen is natuurlijk het voorkomen dat afval in onze woonomgeving beland. Een effectief hulpmiddel daarbij is het invoeren van statiegeld. Op kleine flesjes komt dat waarschijnlijk binnen twee jaar, hoewel het beter zou zijn om het onmiddellijk in te voeren. Statiegeld op blikjes is in veel buurlanden al jaren gewoon, maar bij ons lukt dat (nog) niet. Dit ondanks de uitkomst van recent onderzoek, waaruit bleek dat maar liefst 80% van de ondervraagden voor invoering van statiegeld op blikjes is. Slechts één op de zes is tegen. Dat blijkt uit een peiling van het ING Economisch Bureau onder bijna 27.000 mensen.

Enkele honderden organisaties, bedrijven en gemeenten maken zich sterk voor uitbreiding van het huidige statiegeldsysteem. Zij zijn verenigd in de statiegeldalliantie. Recent hebben zij de politiek gevraag om al in 2018 statiegeld op alle plastic flesjes en blikjes in te voeren. Meer informatie is te vinden via info@recyclingnetwerk.org

Nederland schoon

Leerlingen van het Agnieten College in Wezep gaan op 23 maart samen met leden  van Groentje op pad om zwerfvuil op te ruimen. Gewapend met prikstokken en vuilniszakken trekken dan ruim 80 leerlingen en 20 begeleiders langs het openbaar  groen in Wezep en Hattemerbroek.

Vóór de opruimactie plaatsvindt besteed de school ruimschoots aandacht aan de  schade die zwerfvuil aanricht aan mens en natuur. Denk alleen al aan het  schrikbarende effect van de ‘plastic soup’ op het leven in de oceanen en uiteindelijk ook op ons eigen voedsel. Een indrukwekkende film in dit verband is ‘From source to sea’ van de Plastic Soup Surfer.

De gemeente Oldebroek ondersteunt al jarenlang deze opruimactie door materiaal  beschikbaar te stellen en het ingezamelde vuil op te halen.

Wie vrijdagmiddag 23 maart mee wil helpen om zwerfvuil te verzamelen kan zich  daarvoor aanmelden bij Mariëtte van der Kamp (tel.nr. 038-3763862) of bij Alida Bosma (tel.nr. 038-3760804).

Zwerfvuil ruimen, maart 2016

Volle containers, schone straten en vrolijke leerlingen. Dat is het resultaat van de vrijdag 18 maart gehouden opruimactie in Wezep. Deze opschoonactie werd georganiseerd door natuur- en milieuvereniging Groentje, de Gemeente Oldebroek en het Agnieten College. De gemeente zorgde voor containers, hesjes, vuilniszakken en prikstokken. De aftrap vond plaats op de school met een presentatie door een medewerker van de Plastic Soup Foundation. (meer…)

Zwervuil opruimen, maart 2015

Zwerfvuil ruimen, maart 2014

Wezep Schoon 15 maart 2013

Duidelijk herkenbaar door hun gele hesjes liepen ruim 80 kinderen van het Agnieten College door Wezep. Gewapend met prikstokken en vuilniszakken struinde ze Wezep af om zwerfvuil op te ruimen.
En ze hadden er zin in! Deze actie was op touw gezet door natuur- en milieuvereniging Groentje uit Wezep, Agenieten College Wezep en de Gemeente Oldebroek. (meer…)