Demonstratie tegen laag vliegen Lelystad Airport

 

Zaterdagmorgen 11 november vond op Lelystad Airport een demonstratie plaats tegen uitbreiding van dit vakantievliegveld wat tot lange lage vliegroutes leidt.      Naar schatting 400 mensen waren aanwezig waaronder een veertigtal uit Wezep en omgeving.Een groot aantal sprekers hield een korte toespraak waaronder Leon Adegeest, de man die fouten blootlegde in de geluidsonderzoeken van de overheid. Andere sprekers waren leden van de Tweede Kamer (SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren) gemeenteraadsleden en o.a. vertegenwoordigers van recreatiebedrijven.
Opmerkelijk was de twijfel over de economische onderbouwing van de plannen en de berekende effecten op de kwaliteit van leven in een wijde kring rond Lelystad. “Als de uitbreiding van Lelystad een feit is betekent dat een ontlasting van slechts 2% van Schiphol. Waarom zoveel schade veroorzaken als het toch geen wezenlijke bijdrage levert aan het capaciteitsprobleem van Schiphol?” Een andere spreker pleitte ervoor om een vliegveld in zee te bouwen waarmee Nederland zich internationaal presenteert met haar waterbouwkundige kwaliteiten in plaats van de uitbreiding van een vliegveld zonder luchtruim, waardoor  lang laag gevlogen moet worden.

Groentje heeft zich uitgesproken tegen de laagvliegroutes van Lelystad Airport en dat schriftelijk gemotiveerd  aan de gemeente Oldebroek en aan de Commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer. Ook heeft Groentje gereageerd via Petities.nl en De Stentor.

Groentje  staat op het  standpunt dat voor de korte  termijn de indeling van het  Nederlandse luchtruim voor vliegroutes dient te worden aangepast, waardoor lang op lage hoogte vliegen voorkomen wordt. Een structurele oplossing voor de iets langere termijn is minder vliegen. Groentje is daarom voorstander om vliegtuigbrandstof net zo te belasten als andere manieren van vervoer wat uiteindelijk zal leiden tot minder ‘pleziervluchten’ en dus minder overlast voor burgers en natuur op de grond.

 

 

(Visited 148 times, 1 visits today)