Onze artikelen ‘Meer groen: doen!’ (1) in Veluwe Koerier

Milieu- en Natuurvereniging Groentje steunt het landelijke project Steenbreek waaraan ook de gemeente Oldebroek deelneemt, met als doel om hittestress en droogte tegen te gaan. In een serie columns onder de naam ‘Meer groen: doen’, wijzen wij op praktische mogelijkheden voor inwoners.

1. Wat te doen tegen droogte en hittestress? 

Steeds vaker hebben we te maken met extremere weersomstandigheden. Droge periodes of af en toe juist forse regenbuien. Periodes zonder regen hebben als nadelige gevolgen: dalend grondwater, verdroging van gewassen en natuur en hoge temperaturen. Terwijl zware regenbuien tot wateroverlast leiden. De toenemende stenen verharding in dorpen en steden heeft extra negatieve effecten: het leidt tot nog hogere temperatuur (hittestress) en het maakt dat regenwater niet goed in de grond kan zakken. Daardoor gaat het belangrijke water te snel het riool in dat daar niet op is berekend.

Meer groen helpt: het water kan weer in de bodem zakken, de temperatuurstijging wordt getemperd en planten bieden een leefplek voor insecten, rupsen en vlinders. Milieu- en Natuurvereniging Groentje publiceert daarom tweewekelijks een artikel over groen in de tuin, bij gevels en op het balkon. “Maak ruimte voor een plant, struik, boom of moestuintje”, aldus Marten Muller: “Elke vierkante meter die we groen maken helpt tegen hittestress en watertekort en stimuleert de biodiversiteit”. Ook de gemeente Oldebroek streeft naar meer groen en het infiltreren van water in de grond; onder andere door regenwater, waar het kan, niet af te voeren naar het riool maar bijvoorbeeld naar een wadi.

Uit onderzoeken blijkt ook dat meer groen goed is voor het welbevinden van mensen. In de gemeente Oldebroek is best veel groen. Maar ook zien we dat in de dorpen steeds meer grond verhard wordt met bestrating. Het zou mooi zijn als we daarbij ook zorgen voor planten en een goede waterinfiltratie. In Frankrijk hebben ze “villages fleuris”;  bloemendorpen. Kunnen wij ook bloemendorpen worden? Een tegel eruit en een plant er in? Of planten in potten plaatsen op het terras? En natuurlijk ook bloemenbermen! Wordt vervolgd…

(Visited 20 times, 1 visits today)