OVER GROENTJE

Wij zijn een lokale vereniging met als werkgebied de gemeente Oldebroek op de Noord Veluwe. Door activiteiten vragen wij aandacht voor milieu en natuur. Vooral willen we laten zien wat een ieder zelf kan doen. De activiteiten van Groentje zijn: landschapsonderhoud, groen en bomen in de dorpen, natuurwandelingen met gids, onderhoud en cursus hoogstamfruitbomen, organiseren jaarlijkse natuurwerkdag, zwerfvuil acties, publiceren in de media over duurzaam leven, overleg over gemeentebeleid op diverse terreinen zoals afval, duurzame energie en biodiversiteit.

Info

     BankRek: NL 66 RABO 0370 2850 18

Privacy

Groentje verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met de door u verstrekte persoonsgegevens.
In onze privacyverklaring staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.
Deze verklaring kunt u inzien op:
www.groentje-wezep.nl/privacybeleid.pdf