OVER GROENTJE

Wij zijn een lokale vereniging met als werkgebied de gemeente Oldebroek op de Noord Veluwe. Door activiteiten vragen wij aandacht voor milieu en natuur. Vooral willen we laten zien wat een ieder zelf kan doen.

Info

     BankRek: NL 66 RABO 0370 2850 18

Privacy

Groentje verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met de door u verstrekte persoonsgegevens.
In onze privacyverklaring staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.
Deze verklaring kunt u inzien op:
www.groentje-wezep.nl/privacybeleid.pdf