Lelystad Airport er op of er onder!

Vanaf 11 januari 2019 is het tot en met 21 februari mogelijk om ‘zienswijzen’ in te sturen als reactie op de actualisatie van het milieueffectrapport en het luchthavenbesluit.
De situatie rond Airport Lelystad is momenteel erg spannend. De Nederlandse regering had als uitgangspunt dat Lelystad uitsluitend wordt gebruikt als overloopvliegveld voor vakantievluchten die anders vanaf Schiphol zouden plaatsvinden. Maar de EU verbiedt dat omdat het de vrije marktwerking belemmert. Als reactie daarop heeft minister van Nieuwenhuizen in december besloten om Lelystad dan maar ‘autonoom’ te laten groeien; Dat wil zeggen ook open te stellen voor andere vluchten. Omdat de nieuw aangelegde startbaan ook geschikt is gemaakt voor ‘wide body’ vliegtuigen, is de kans groot dat we binnenkort behalve passagiersvliegtuigen ook veel lawaaieriger vrachtvliegtuigen laag over Wezep en omgeving krijgen.

Waarschijnlijk worden rond de zomer belangrijke knopen doorgehakt die grote invloed hebben op het woon- en leefmilieu van de tienduizenden mensen, maar in het bijzonder voor onze leden en donateurs in Wezep. Zorg daarom dat je goed bent geïnformeerd en laat van je horen door een zienswijze in te dienen.

Alléén als je nu een zienswijze indient tegen dit ontwerpbesluit, mag je later bezwaar indienen tegen het besluit.

Hoe kan ik me laten informeren?
Met de oprichting van Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) bundelen actiegroepen uit Noord-, Oost-, Midden- en West-Nederland hun krachten in de strijd tegen de voorgenomen lage vliegroutes van en naar Lelystad Airport. Op hun website www.satl-lelystad.nl/ kun je de ontwikkelingen volgen.
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert tussen 22 januari en 14 februari (inderdaad de inspraakperiode is dan al deels verstreken) 6 voorlichtingsbijeenkomsten in de regio. De dichtstbijzijnde voor ons is die op maandagavond 11 februari vanaf 18 uur in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle.
Via www.platformparticipatie.nl/projectenlijst/lelystad-airport-uitbreiding-luchthaven/index.aspx kun je je aanmelden voor één van de bijeenkomsten. Doe dat snel want er is beperkt ruimte en sommige locaties zitten al vol.

Hoe kan ik een zienswijze indienen?
Op www.hoogoverwezep.nl/Zienswijze staat een voorbeeld van een tekst die je kunt gebruiken om een zienswijze in te dienen. Via deze site kun je hier gemakkelijk een voorbeeldtekst tegen laagvliegen kopiëren en gebruiken. Die kun je daarna in een paar stappen versturen. Ook op deze website tref je goede achtergrondinformatie aan.