Jaarvergadering 2019

Presentatie over natuurbeheer op het ASK

 

Zou u ook wel eens willen weten hoe defensie en  natuurbeheer samengaan op het Artillerie SchietKamp bij Oldebroek?  Of wilt u met eigen ogen zien hoe de natuur zich op dit ASK ontwikkelt? Dat kan! Op 18 juni houdt Milieu- en Natuurvereniging Groentje eerst haar jaarvergadering, maar vanaf 20.15 uur zijn zowel leden als niet-leden van harte welkom bij een presentatie door de heer Brand Timmer. De heer Timmer is beheerder Bos en Natuur op diverse terreinen waaronder dit ASK. Bovendien heeft hij als hobby het fotograferen in de natuur.

Tijdens de presentatie komen de geschiedenis en het gebruik van het gebied, het natuurbeheer en de voorkomende planten en dieren op het ASK aan de orde. Natuurlijk kunt u ook uw vragen stellen.

Voor een beperkt aantal personen zal Groentje later een excursie op het ASK organiseren. Op deze avond peilen we daarvoor de belangstelling. De jaarvergadering en de aansluitende presentatie vindt plaats in Dorpshuis De Brinkhof  in Wezep.