Boeiende presentatie over het ASK

Op de avond van 18 juni vond de jaarvergadering plaats van Groentje. De jaarstukken zijn besproken  en goedgekeurd tijdens het formele gedeelte van de vergadering en daarna vertelde de heer Brand Timmer over zijn werkzaamheden op het Artillerie Schietkamp (ASK).

Van de  jaarvergadering  wordt nog  een concept verslag gemaakt, maar we  geven  hier  alvast  een impressie  van de presentatie over het ASK. De heer Timmer is al ruim twintig jaar verantwoordelijk voor het terreinbeheer op dit militaire oefengebied. Eerst ging hij terug in de geschiedenis van het huidige ASK, waarbij bleek dat het gebied een bewogen verleden heeft. Voor de Eerste Wereldoorlog was het in gebruik als schietterrein, maar konden burgers er ook nog gebruik van maken. Daarna diende  het  als huisvesting  voor Belgische  vluchtelingen. Tijdens  de  Tweede  Wereldoorlog  gebruikten  de  Duitsers het  voor  militaire  doeleinden  en nu is  het een afgesloten oefenterrein  voor het  Nederlandse leger.

De heer timmer vertelde over  de  bijzondere  situatie op het  ASK omdat  het dient voor intensief  militair gebruik, maar ook de status  heeft  van Europees beschermd Natura 2000 gebied. Voor de  natuur blijkt het militaire gebruik zowel voor- als nadelen  te hebben. Door het bijzondere gebruik waarbij  o.a.  regelmatig sprake is  van kleine brandjes en het omwoelen  van  steeds  dezelfde  delen  van het  gebied, zijn er unieke omstandigheden voor planten  en  dieren ontstaan. Het gevolg is dat er nu  vogel-  en  sprinkhaansoorten  voorkomen die in Europa  en soms zelfs in de wereld zeldzaam  zijn. Denk  bijvoorbeeld aan de Draaihals, de Grauwe Klauwier, de Zadelsprinkhaan en de Blauwvleugelsprinkhaan. Het verhaal  werd ondersteund met fraaie foto’s.

De basis voor het natuurbeheer zijn  de  zorgvuldig opgestelde beheerplannen waarop  streng  wordt  toegezien. Ook vindt  monitoring plaats  van  de resultaten om  te  controleren of de gewenste  natuurdoelen inderdaad worden gerealiseerd.

Na de presentatie maakten de meesten van  de aanwezigen gebruik  van de  mogelijkheid om  deel  te nemen aan een in  september te organiseren excursie over het ASK. Waarschijnlijk is deze excursie  nu al  volgeboekt, maar eventueel volgt er later nog een tweede mogelijkheid. Daarvan maken we  dan melding via deze website.