insectenhotel hart van Oosterwolde

Op 14 april hebben vrijwilligers van milieu- en natuurvereniging Groentje op 2 scholen insectenhotels gemaakt.

Met veel enthousiasme ging iedereen na de uitleg aan de slag. Door het prachtige weer kon er lekker buiten geklust worden.

Op de Koldewijnschoele in Kamperveen hebben 15 leerlingen 8 hotels gemaakt en op de Wegwijzer in Oosterwolde zijn 13 hotels gemaakt met 27 leerlingen.

Dit allemaal om het insectenhotel bij het Hart van Oosterwolde te vullen.

Uitleg in Kamperveen
het resultaat bij Wegwijzer in Oosterwolde

Groentje en wethouder planten bomen.

Wethouder Ben Engberts en bestuursleden van Milieu- en Natuurvereniging Groentje planten  bomen in Hattemerbroek

Ruim een jaar geleden heeft Groentje een plan aan de gemeente aangeboden met 500 mogelijke locaties voor het planten van bomen binnen de dorpskernen. Daarop kwamen positieve reacties van gemeentezijde. Wethouder Engberts en Groentje plantten eind maart 9 nieuwe bomen in Hattemerbroek op basis van dit plan. 

Veel van de 500 genoemde plekken lijken geschikt. Ook vorig jaar zijn al wat bomen geplant in Hattemerbroek op 6 extra plekken in de Merelstraat. Voorzitter Michiel Werner van Groentje zegt: “Er gebeurt wel wat, maar het gaat niet snel. De gemeente moest eerst geld vrij maken. Intussen kon maar een klein begin gemaakt worden.”

Wethouder Engberts is blij met het plan van Groentje: “Bomen zorgen voor schaduw en dus koelte; dat is extra belangrijk in deze tijd van opwarming, wat we merken door hete, droge zomers. Als gemeente streven we naar vergroening van de dorpen, onder andere om ons aan te passen aan de klimaatontwikkeling (adaptatie). Bij de begrotingsbehandeling 2023 heeft de gemeenteraad een bedrag voor biodiversiteit opgenomen.”

Werner: “De boombladeren filteren ook fijnstof uit de lucht, leggen kooldioxide (CO₂) vast en leveren zuurstof. Bomen en andere planten dragen onmiskenbaar bij aan onze gezondheid. Ook vogels, vlinders, bijen en andere insecten zijn ervan afhankelijk. We werken hiermee dus aan meer biodiversiteit. We gaan met de gemeente voorbereiden waar eind 2023 bomen geplant gaan worden. Dat moeten er dan flink wat meer worden!”

Rapporten van de Verenigde Naties benadrukken hoe noodzakelijk maatregelen van klimaatadaptatie en zorg voor de biodiversiteit zijn. Maar ook is het hard nodig om onze CO₂ uitstoot te verminderen om de opwarming tegen te gaan.

Zwerfvuil hoort niet in onze omgeving.

Het voorjaar en de zomer staan voor de deur. Reden om nog meer naar buiten te gaan, te voet of op de fiets en te genieten van onze mooie natuur. Daar hoort geen zwerfvuil bij dat toch nog steeds op veel plaatsen in overvloed aanwezig is.

Zwerfvuil staat op plaats drie van de ergernissen top 10. Erger nog is dat we zwerfvuil tegenkomen in of bij overleden dieren. Ze kunnen verstrikt raken in draad of een verstopt maag/darm systeem krijgen. Het is afval dat door ons mensen achtergelaten wordt op straat, in de berm of in onze natuur. Michiel Werner zegt: “Het is echt niet moeilijk om dat snoeppapiertje in je zak te stoppen en thuis in de afvalbak te gooien, gewoon een kwestie van gedrag.”
Gelukkig gebeurt er heel veel om zwerfvuil tegen te gaan. Plastic limonade flessen, groot en klein, daar zit al sinds april 2021 statiegeld op. En dat heeft geholpen; we zien minder flesjes op straat. De drankenblikjes zijn per 1 april (geen grap!) dit jaar gevolgd. Goed voor de natuur, maar ook goed dat hierdoor meer hergebruik mogelijk is. Zo zijn minder nieuwe grondstoffen nodig voor het maken van al die verpakkingen. Inleveren dus; dat is goed voor je huishoudbeurs en goed voor onze omgeving!

Maar we zien op straat nog vaak sigarettenpeuken, kauwgom, plastic verpakkingen, voedsel-verpakkingen van piepschuim enzovoorts. Allemaal dingen voor eenmalig gebruik. Het is een goede zaak dat de Europese Unie een aantal zogenaamde ‘wegwerpproducten’ van plastic al in 2021 heeft verboden. Bijvoorbeeld plastic rietjes, wattenstaafjes, wegwerpbestek en roerstaafjes mogen niet meer op de markt gebracht worden.

Gelukkig gaan we met elkaar steeds bewuster om met het zwerfvuil. Michiel zegt: “Ik zie regelmatig wijkhelden met de prikstok opruimen. Dat is klasse! Ook scholen dragen positief bij door, onder andere samen met de educatiegroep van Groentje, zwerfvuil opruimacties te houden. Dit is goed voor de bewustwording, maar eigenlijk zouden dit soort acties overbodig moeten zijn. Begin bij jezelf. Een eenvoudige tip is om als je op pad gaat een navulbare drinkbeker en een broodtrommel mee te nemen.” Wanneer we allemaal ons gedrag aanpassen, zijn we morgen af van zwerfvuil in de ergernis top 10. Gewoon doen!

Dit artikel is gepubliceerd in de Huis aan Huis krant / Veluwe Koerier

Nestkastjes maken op de Schaapskooi

Op vrijdag 31 maart zijn leden van milieu- en natuurvereniging Groentje bij groep 4 van de Schaapskooi geweest om insectenhotels te maken. De leerlingen mochten eerst met de accuboormachine alle planken aan elkaar schroeven. Daarna mocht een stukje gaas worden gespijkerd en het insectenhotel gevuld met stukjes bamboe, dennenappels, stro, schors enz.

Zeer enthousiast werd er gewerkt met een prachtig resultaat.

Ook is er natuurlijk uitgelegd waarom insectenhotels belangrijk zijn.

Gerda Welkamp