Praktijkles fruitbomen snoeien 10 februari

Fruitbomen hebben snoeionderhoud nodig. Heeft u fruitbomen en weet u niet hoe deze gesnoeid moeten worden? Milieu- en Natuurvereniging Groentje en Stichting Landschapselementen Elburg (SLE) helpen u op weg. Zij organiseren een praktijkdag op zaterdag 10 februari in Oosterwolde, waarin u kunt kennismaken met de snoeiprincipes voor (hoogstam)fruitbomen. Na een korte uitleg gaat u de boomgaard in samen met een ervaren fruitboomsnoeier. Het doel is dat u daarna aan de slag ‘durft’ in uw eigen bomen.

SLE en Groentje willen het landschap mooi houden en gevarieerder maken. Hoogstamfruitbomen verfraaien de omgeving en dragen bij aan de biodiversiteit. Daarom stimuleren zij de aandacht voor fruitbomen via onderhoud, nieuwe aanplant, advies en cursus.

De deelnamekosten zijn € 20,-. Dit is inclusief beknopt lesmateriaal en een lunch. De lesdag is van 9.00  tot 15.00 uur. Wilt u meedoen? Aanmelden kan tot en met 5 februari door een mail te sturen naar info@groentje-wezep.nl Er kunnen 20 personen meedoen.

De verkiezingen voor de Tweede Kamer komen eraan.

Milieu- en Natuurvereniging Groentje kijkt verder dan alleen al die direct tastbare onderwerpen waarover we in deze rubriek schrijven. Michiel Werner zegt: “De komende verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn ook voor onze gemeente en daarmee onze vereniging van groot belang. Klimaat- maatregelen vragen om een enorme inspanning van ons allemaal om onze mooie woonomgeving leefbaar en groen te houden.”

De politieke partijen moeten in Den Haag de komende jaren beslissen hoe het verder moet. Niets doen is geen optie. We zien allemaal, ook in de gemeente Oldebroek, warme en droge zomers, stortbuien en slappe winters. We gaan daar allemaal last van krijgen, zeker onze kinderen en kleinkinderen. We krijgen allemaal te horen dat we met onze huizen van het gas af moeten, er geld moet naar duurzame (zon en wind) energie en dat er duurzaam (bouwmaterialen) gebouwd moet worden. Michiel Werner zegt: “De tijd van het kan niet op is echt voorbij, niet alles kan meer en wat wel kan (vervoer, vakantiereizen) moeten we bewuster en duurzamer gaan doen”.

Net zoals in onze gemeente maken de politieke partijen programma’s, waarmee ze na de verkiezingen de onderhandelingen ingaan om een nieuwe regering te vormen. Michiel, Alida Bosma en Johan Nieuwland spreken uit: ”Wij zien als Groentje graag dat de inwoners van de gemeente Oldebroek de klimaat- en milieuparagrafen in de programma’s goed bestuderen. Omdat dit behoorlijk complex en tijdrovend is, worden er stemwijzers gemaakt die het ons als kiezer gemakkelijker maken om tot een keuze in het stemhokje te komen. U verwacht misschien een duidelijk stemadvies voor partijen te krijgen van Groentje. Maar wij vinden dat stemmen echt iets is waarover je zelf een mening moet vormen. Ons advies is: Vul de stemwijzer in (www.stemwijzer.nl en / of www.kieskompas.nl ) en leg bij uw antwoorden veel nadruk op de klimaat- en energieonderwerpen die duidelijke maatregelen voorstellen.”

Met elkaar op weg naar een wereld waarin het tot in lengte van dagen fijn, schoon en gezond is om te leven. Naar wij hopen zonder natuurrampen!

Gepubliceerd in de Huis aan Huis / Veluwe Koerier 7 november 2023

Doe je mee met 20.000 krokusbollen planten?

Milieu- en Natuurvereniging Groentje heeft een actie opgezet om krokusbollen te planten. Het is de bedoeling dat in de komende weken 20.000 (twintigduizend) biologisch gekweekte bolletjes de grond in gaan! Ze worden verdeeld over de dorpen van de gemeente Oldebroek. In elk dorp is een plek uitgezocht in grasperken in het openbaar groen. Om bollen te kunnen kopen heeft de gemeente een bedrag beschikbaar gesteld. Groentje heeft dit verdubbeld samen met de imkersvereniging en de dorpsgroepen van ’t Loo, Hattemerbroek, Oosterwolde en met een bijdrage van Natuur en Milieu Gelderland.

Straks in februari zien we dan krokustapijten ontstaan. Dat is fraai en ook belangrijk. Want de krokussen geven voedsel aan vroege bijen en insecten. En zo vroeg in het jaar bloeit er verder nog heel weinig. Groentje heeft een krokussoort uitgezocht die zich elk jaar vermeerdert. Dit biedt dus een blijvend en zelfs toenemend effect!

Wil je meehelpen met deze leuke actie om onze omgeving te verfraaien? Je bent van harte welkom bijvoorbeeld op 21 oktober in Wezep, 28 oktober in Wezep en / of ’t Loo en op 3 november in Oosterwolde en /of Noordeinde. Er komen nog meer data. Graag aanmelden via een email naar info@groentje-wezep.nl Je krijgt dan de informatie over alle data, tijdstippen en de plekken.

Samen lol met de krokusbol!

Dit is een persbericht van 12 oktober 2023

12 simpele dingen om te doen!

De aandacht voor milieu, natuur en klimaat groeit. Dat is maar goed ook. Veel mensen zijn bezig met duurzame maatregelen. Op landelijke en internationale schaal proberen we als mensheid de vervuiling en de uitstoot van verbrandingsgassen te verminderen. Dat zijn moeizame processen. Het gaat met vallen en weer opstaan. Marten Muller zegt: ”Als individu kun je natuurlijk weinig doen op die grote schaal, maar wel in je eigen manier van leven. Veel mensen doen al ingrijpende dingen zoals het huis isoleren, zonnepanelen op het dak leggen en de tuin zo groen mogelijk maken. Maar die grote maatregelen tref je niet elke dag en niet iedereen kan die zomaar toepassen. Laten we eens kijken naar de kleinere dagelijkse dingen. Ook daarmee kun je flink wat bereiken. Deze 12 dingen kun je gewoon niet laten, zo eenvoudig zijn ze. Je moet je er alleen even op instellen en er routine van maken.” 1. Zet de waterkraan niet zo ver open. En laat het water niet lopen als je tanden poetst. 2. Opladen van telefoon en tablet doe je het beste overdag. Laat ze niet de hele nacht aan de stroom liggen. 3. Zorg voor groen bij huis; planten in een pot of ‘wip’ wat tegels. 4. Koop geen producten met kleine verpakkingen per stuk. 5. Op pad in de buurt, bijvoorbeeld een boodschap doen? Loop of pak de fiets (als je kunt). 6. Koop eens een biologisch product (is minder milieubelastend). 7. Gebruik geen giftige bestrijdingsmiddelen op de bestrating of je planten. 8. Eet veel groenten en minder vlees en zuivel. 9. Laat alleen lampen branden waar je ze direct gebruikt. 10. Gooi je groenafval (schillen en blad) in de groene afvalcontainer en scheid ook de rest van je afval. 11. Stook alleen onbewerkt hout, anders komen er giftige stoffen vrij. 12. Een pan koop je het beste zonder (teflon) anti-aanbaklaag, want daar zit giftig Pfas in. Let hier ook op bij andere producten.

Groentje Alida, Gerda en Ard reageren instemmend: ”Zeg nou zelf; dit zijn toch eigenlijk gemakkelijke dingen? Hiermee doe je tegelijk aan waterbesparing, energiebesparing, verpakkingenbeperking, vergroening en verminder je de belasting en vervuiling van het milieu. Begin vandaag nog! Meer informatie en goede tips zijn te vinden op www.milieucentraal.nl .

Dit artikel is verschenen in de Huis aan Huis / Veluwe Koerier

Vergroenen van de gemeente door meer bomen te planten.

Wij wonen in een landelijke gemeente. Wat daarbij hoort is groen, veel groen, ook binnen de dorpen. Groentje heeft eind 2021 een plan voor bomen planten gestuurd naar het gemeentebestuur en de politiek. Naar aanleiding hiervan zijn er gesprekken gestart om de gemeente verder te vergroenen.

Het plan bevat foto’s van 500 (!) mogelijke locaties voor aanplant van bomen in de kernen. Michiel Werner zegt: “Als je met open ogen door onze dorpskernen wandelt schrik je je te pletter, het is een kale toestand. Wij hebben van de gemeente gehoord dat de meeste door ons aangegeven locaties geschikt zijn. Dat is mooi, maar helaas zit het tempo van uitvoering er niet erg in. Nog maar een stuk of 20 plekken zijn ingevuld. In dit tempo zijn we 25 jaar bezig om het plan uitgevoerd te krijgen! Dat kan toch niet waar zijn.”

Het is echt nodig om met elkaar in actie komen om te vergroenen. Waarom? Bomen maken de omgeving aantrekkelijker en dragen bij aan de biodiversiteit. Bovendien geven ze de koelte, die we in de warmer wordende zomers nodig hebben. Het wordt tijd dat de gemeenteraad komend najaar geld beschikbaar gaat stellen voor bomen planten.

Enkele acties om onze gemeente te vergroenen zijn er al wel. Bermen en perken worden door de gemeente divers ingezaaid en met beleid gemaaid.  Groentje herhaalt de actie “plant fruitbomen” die in 2022 ruim 100 bomen heeft opgeleverd en dit jaar 80 bomen gaat brengen. Michiel: “Wat ook helpt is dat wij als burgers in droge periodes nieuwe aanplant in het openbaar groen een emmer water geven. Een kleine moeite, een groot gebaar.”

Als we praten over vergroenen moeten we ons ook afvragen wat de invloed is van het kappen van bomen. Daarbij is wel sprake van herplant van een nieuwe boom, maar die is slechts ‘een luciferhoutje’ vergeleken met een volwassen boom. Het is nu op teveel plaatsen toegestaan om een boom te kappen. Zijn er ergens plannen om te kappen, check dan of dit wel echt nodig is! Ook daarmee maken en houden we onze gemeente groen.

Tot slot, ondanks de gemeentelijk actie “wip een tegel” worden er toch veel parkeerplaatsen aangelegd. Waar blijft de ruimte voor meer groen en bomen?

Wij gaan voor groen, groener, groenst!

Dit artikel is gepubliceerd in de Huis aan Huis / Veluwe Koerier

Groentje en wethouder planten bomen.

Wethouder Ben Engberts en bestuursleden van Milieu- en Natuurvereniging Groentje planten  bomen in Hattemerbroek

Ruim een jaar geleden heeft Groentje een plan aan de gemeente aangeboden met 500 mogelijke locaties voor het planten van bomen binnen de dorpskernen. Daarop kwamen positieve reacties van gemeentezijde. Wethouder Engberts en Groentje plantten eind maart 9 nieuwe bomen in Hattemerbroek op basis van dit plan. 

Veel van de 500 genoemde plekken lijken geschikt. Ook vorig jaar zijn al wat bomen geplant in Hattemerbroek op 6 extra plekken in de Merelstraat. Voorzitter Michiel Werner van Groentje zegt: “Er gebeurt wel wat, maar het gaat niet snel. De gemeente moest eerst geld vrij maken. Intussen kon maar een klein begin gemaakt worden.”

Wethouder Engberts is blij met het plan van Groentje: “Bomen zorgen voor schaduw en dus koelte; dat is extra belangrijk in deze tijd van opwarming, wat we merken door hete, droge zomers. Als gemeente streven we naar vergroening van de dorpen, onder andere om ons aan te passen aan de klimaatontwikkeling (adaptatie). Bij de begrotingsbehandeling 2023 heeft de gemeenteraad een bedrag voor biodiversiteit opgenomen.”

Werner: “De boombladeren filteren ook fijnstof uit de lucht, leggen kooldioxide (CO₂) vast en leveren zuurstof. Bomen en andere planten dragen onmiskenbaar bij aan onze gezondheid. Ook vogels, vlinders, bijen en andere insecten zijn ervan afhankelijk. We werken hiermee dus aan meer biodiversiteit. We gaan met de gemeente voorbereiden waar eind 2023 bomen geplant gaan worden. Dat moeten er dan flink wat meer worden!”

Rapporten van de Verenigde Naties benadrukken hoe noodzakelijk maatregelen van klimaatadaptatie en zorg voor de biodiversiteit zijn. Maar ook is het hard nodig om onze CO₂ uitstoot te verminderen om de opwarming tegen te gaan.

(Broedende) vogels in je tuin!

De lente komt eraan. Dat zie je ook aan het gedrag van vogels. Ze zijn al bezig met het zoeken naar goede nestplaatsen. Wil je graag vogels in je tuin, zorg dan altijd voor de 3V’s: Veiligheid, Voedsel, Voortplanting.

Veiligheid: zorgen dat vogels kunnen wegvliegen bij gevaar en schuilen in een boom of struik. Voedsel: zorgen voor diversiteit in je tuin, veel verschillende planten met zaden en bessen. Voortplanting: zorgen dat er plek is voor een goede nestplaats. Die vinden vogels soms tussen dichte bladeren, zoals de merel. Andere zoeken holen in bomen. Dit zijn ook de vogels die in nestkasten broeden, zoals de koolmees, pimpelmees, huismus, ringmus en spreeuw. Gerda Welkamp zegt: “Wanneer je broedende vogels in je tuin wilt, kun je nu nog snel een nestkast ophangen. Wat voor nestkast moet je kiezen? Kijk eerst welke vogels er in je tuin langskomen. Elke vogel heeft zijn voorkeur voor een bepaalde kast. Verder moet de nestkast open kunnen om in het najaar schoon te maken. Je kunt ze ook heel goed zelf maken. Op het internet zijn bouwtekeningen te vinden, bijvoorbeeld bij Vogelbescherming.nl. Groentje heeft met leerlingen van basisscholen nestkasten gemaakt. Met groep 6/7 hebben we deze prachtige kasten getimmerd en beschilderd!”

De Vogelbescherming geeft de volgende adviezen voor de plek van de nestkast.

  • Hang de nestkast op een rustige plek, zodat de vogels zich veilig voelen en naar binnen durven. Dus niet direct naast de plek waar je zelf vaak buiten zit.
  • Niet in de volle zon, dus liever niet op het zuiden.
  • Beschut tegen de wind. De invliegopening kan het beste op het noordoosten, want de wind komt in Nederland vaak uit het zuidwesten.
  • Een vrije aanvliegroute is belangrijk. Geen takken direct voor de opening.
  • Op 2 meter hoogte. Gaas om de boom kan katten uit de buurt houden.
  • Hang de nestkast stevig op, zodat hij niet kan gaan slingeren of vallen.

Sommige vogels van dezelfde soort, bijvoorbeeld koolmezen, wonen het liefst tenminste tien meter van elkaar. Koloniebroeders wonen wel weer graag in groepen: de nesten voor mussen en zwaluwen kunnen daarom naast elkaar hangen. Voor vogels van verschillende soorten kunnen de kasten een meter of drie uit elkaar hangen.

Dit artikel is gepubliceerd in de Huis aan Huis / Veluwe Koerier

Veel nieuwe hoogstamfruitbomen geplant!

Een vrachtwagen leverde eind november 113 hoogstamfruitbomen van biologische kweek af aan de Voskuilerdijk. Een bestelling van Milieu- en Natuurvereniging Groentje met als doel het landschap in de gemeente Oldebroek te verfraaien en de biodiversiteit te stimuleren. De bomen werden opgehaald door 35 inwoners. Zij hadden elk had een paar bomen besteld bij Groentje: appels, peren, pruimen, kersen of walnoot. Het was verbazend hoeveel verschillende keuzes gemaakt waren: 48 soorten. Hoogstamfruitbomen van oude rassen met mooie namen. Bijvoorbeeld Varikse Zwarte, Groninger Kroon, Schone van Boskoop, Gieser Wildeman, Brabantse Bellefleur, Glorie van Holland, Zwijndrechtse wijnpeer, Dubbele Boerenwitte, Zigeunerin, Mirabelle de Nancy.

Grote fruitbomen zijn parels in het landschap en in de dorpen. In de loop der tijd zijn veel fruitbomen verdwenen, onder andere door ouderdom. Groentje stimuleerde deze nieuwe aanplant door bomen aan te bieden met een flinke korting. Enerzijds door de gezamenlijke inkoop en anderzijds door een subsidie per boom door Groentje zelf. De bomen vinden een plek in alle dorpen van de gemeente.

Vroeger waren er veel hoogstamfruitbomen te zien bij woningen en boerderijen, soms in boomgaarden. Nog steeds zijn er fruitbomen maar veel minder. De laatste tijd is er wel meer belangstelling voor. Groentje geeft al jaren advies aan eigenaren over het snoeionderhoud. En elk jaar werkt de vrijwilligerswerkgroep heel wat dagdelen bij inwoners om waar nodig te helpen met het snoeiwerk.

Groentje wil het aantal fruitbomen vergroten omdat ze fraai zijn en omdat meer groen belangrijk is. Het draagt bij aan de biodiversiteit en bomen gaan de effecten tegen van droogte en warmte. Daarom heeft Groentje vorig jaar ook een uitgewerkt plan bij de gemeente Oldebroek neergelegd om meer bomen te planten in de bebouwde kom van de dorpen.

Persbericht van 26 november 2022

Meedoen met Groentje

Eén van de activiteiten van Groentje is landschapsonderhoud. We helpen het landschap te verfraaien. Onze vrijwilligersgroep werkt zo’n 20 keer per jaar op verschillende plekken. Een voorbeeld is het openhouden van de Wezepse heide door dennetjes weg te halen. Ook maken we een groensingel gevarieerder met insectenvriendelijke struiken. Marten Muller vult aan: “Maar de meeste keren werken wij op het erf bij inwoners die fruitbomen hebben. Veel mensen weten niet hoe ze fruitbomen het beste kunnen onderhouden. Wij adviseren en komen ook helpen snoeien om te laten zien hoe het werkt. Veel adressen hebben we zo al bezocht. Het is erg leuk om al die mensen te leren kennen en hun belangstelling voor groen en landschap te merken. We geven ook cursus in snoeien van hoogstamfruitbomen, heel praktisch ‘leren door het samen te doen’. Komende winter staat die weer op ons programma. Maar eerst gaan we vanaf eind augustus een aantal keren helpen bij inwoners: de zomersnoei. Voor pruimen- en kersenbomen is dit een betere snoeiperiode dan de winter.”

Groentje doet nog meer aan het vergroenen van de omgeving: door plantacties. In het project ‘Dorpen in het Groen’ zijn erven in het buitengebied aangevuld met streekeigen beplanting. Marten vertelt: ”Vorig jaar keken we ook naar de dorpen zelf en zagen dat die te weinig openbaar groen hebben; zeker in de huidige tijd met meer hitte en droogte. Groen geeft verkoeling. Wij hebben aan de gemeente een plan aangeboden om 500 extra bomen aan te planten! Er zijn genoeg plekken voor en we hopen dit met de gemeente te realiseren. Dit jaar zorgen we zelf voor het planten van 100 hoogstamfruitbomen bij particulieren thuis.”

Ook op ander vlak is Groentje actief, zoals bij praktische natuureducatie op scholen, deelname in de Oldebroekse meedenkgroep over afval (OMA) en door meepraten over projecten voor duurzame energie. Deze opsomming is niet volledig. Er is veel te doen op het gebied van milieu en natuur! Het is hard nodig om biodiversiteit te stimuleren en klimaatopwarming tegen te gaan. Wil je meer weten of heb je belangstelling om mee te doen? Mail ons dan op info@groentje-wezep.nl. Je kunt je ook aanmelden om ons te steunen als lid. Bekijk meer informatie op: www.groentje-wezepoldebroek.nl

Dit artikel is gepubliceerd in de Veluwe Koerier

Tips tegen droogte in de tuin

Ons klimaat verandert en dat is te merken. Steeds vaker hebben we te maken met een lange periode van droogte zoals afgelopen mei. In je eigen tuin kun je maatregelen treffen zodat alles blijft groeien, bloeien en overleven. Het begint met het aanpassen van de tuin: meer groen, minder steen en zorgvuldig omgaan met water. Groen is echt dé oplossing. Beplanting houdt het water langer vast en zorgt voor langzaam doorsijpelen van regenwater in de bodem in plaats van in het riool. Welke dingen kun je doen?

Plant bodembedekkers. Zorg dat de aarde in de tuin niet kan uitdrogen door zoveel mogelijk bodembedekkers te planten. De grond hieronder blijft koel en vochtig.

Dompel nieuwe planten. Ga je zaaien of nieuwe planten aanplanten? Giet dan water in het plantgat en niet bovenop de aarde want daar verdampt het snel. Dompel de kluit van de plant onder in een bak water. Voor het zaaien giet je eerst water in de zaaisleuf.

Ga mulchen. Door  organisch materiaal zoals fijngeknipt tuinafval tussen de planten te strooien wordt er vocht vastgehouden. Dit werkt als een beschermend dekentje voor de tuinaarde. Daaronder wordt ook nog het bodemleven gestimuleerd; wormen en andere dieren verteren het materiaal en houden de aarde luchtig.

Schoffel en spit niet. Laat in droge periodes de grond zoveel mogelijk met rust. Door veel te schoffelen en spitten zorg je voor meer verdamping en dus uitdroging.

Breek de wind. Door de wind droogt de grond snel uit en verdampen planten meer vocht. Hagen en bomen zorgen voor het breken van de wind en voor schaduw.

Beperk het water geven. Water geven doe je het liefst ’s morgens vroeg of ’s avonds, want overdag verdampt het water snel. Sproei niet iedere dag een beetje maar liever af en toe flink veel. De planten worden hierdoor sterker. Eén uitzondering: nieuwe aanplant heeft echt veel vaker water nodig. Beperk het water geven in de borders omdat planten “lui” worden. De wortels gaan niet diep de grond in maar gaan zich breed vertakken en zijn dan slecht aangepast aan droogte. Vang water op met een regenton en gebruik het.

Door deze eenvoudige maatregelen maak je jouw tuin klimaatbestendig en verklein je de kans op verdroging van de grond en wateroverlast tijdens hoosbuien. Succes!

Dit artikel is verschenen in de Veluwe Koerier