Groentje en wethouder planten bomen.

Wethouder Ben Engberts en bestuursleden van Milieu- en Natuurvereniging Groentje planten  bomen in Hattemerbroek

Ruim een jaar geleden heeft Groentje een plan aan de gemeente aangeboden met 500 mogelijke locaties voor het planten van bomen binnen de dorpskernen. Daarop kwamen positieve reacties van gemeentezijde. Wethouder Engberts en Groentje plantten eind maart 9 nieuwe bomen in Hattemerbroek op basis van dit plan. 

Veel van de 500 genoemde plekken lijken geschikt. Ook vorig jaar zijn al wat bomen geplant in Hattemerbroek op 6 extra plekken in de Merelstraat. Voorzitter Michiel Werner van Groentje zegt: “Er gebeurt wel wat, maar het gaat niet snel. De gemeente moest eerst geld vrij maken. Intussen kon maar een klein begin gemaakt worden.”

Wethouder Engberts is blij met het plan van Groentje: “Bomen zorgen voor schaduw en dus koelte; dat is extra belangrijk in deze tijd van opwarming, wat we merken door hete, droge zomers. Als gemeente streven we naar vergroening van de dorpen, onder andere om ons aan te passen aan de klimaatontwikkeling (adaptatie). Bij de begrotingsbehandeling 2023 heeft de gemeenteraad een bedrag voor biodiversiteit opgenomen.”

Werner: “De boombladeren filteren ook fijnstof uit de lucht, leggen kooldioxide (CO₂) vast en leveren zuurstof. Bomen en andere planten dragen onmiskenbaar bij aan onze gezondheid. Ook vogels, vlinders, bijen en andere insecten zijn ervan afhankelijk. We werken hiermee dus aan meer biodiversiteit. We gaan met de gemeente voorbereiden waar eind 2023 bomen geplant gaan worden. Dat moeten er dan flink wat meer worden!”

Rapporten van de Verenigde Naties benadrukken hoe noodzakelijk maatregelen van klimaatadaptatie en zorg voor de biodiversiteit zijn. Maar ook is het hard nodig om onze CO₂ uitstoot te verminderen om de opwarming tegen te gaan.

(Visited 28 times, 1 visits today)